AEL хувьцааны 12-р сарын арилжааны мэдээлэл

2018-1-2 13:01, Тайлан

"Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Бүртгэлийн журам болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний ерөнхий нөхцөлийн дагуу AEL хувьцааны 2017 оны 12 сарын арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна.

Арилжааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас харна уу!Хавсаргасан файл:
Үзэх