2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2019-4-4 13:04, Тайлан


АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Анд-Энерги ХК-ийн зүгээс Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 2.2-т заасны дагуу Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг олон нийтэд мэдээлж байна.

Дэлгэрэнгүйг хавсралтаас үзнэ үү.

 

АНД ЭНЕРГИ ХК

2019 оны 04 сарын 04-ний өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Үзэх