"Анд-Энерги" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зар

2017-12-1 11:12, Зарлал

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 244 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-ын 3.1, Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.9-д заасны дагуу компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарлалыг олон нийтэд хүргүүлж байна. 

Хавсралтаас дэлгэрэнгүй харна уу!Хавсаргасан файл:
Үзэх