"Анд-Энерги" ХК-ийн ажил гүйцэтгэх гэрээний мэдээ

2017-11-16 10:11, Мэдээ

Компаниас "Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК-ийн зарласан нээлттэй тендерийн ажилд шалгарч 333,727,265 төгрөгийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талаар болон тэдгээр гэрээний гүйцэтгэлтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна.

Хавсралтаас дэлгэрэнгүй харна уу!Хавсаргасан файл:
Үзэх