ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2018.08.27/

2018-8-27 17:08, Зарлал

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР


Анд-Энерги ХК ("Компани")-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2018 оны 08 сарын 29-ний өдрийн 18:00 цагт Компанийн өөрийн байранд хуралдана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

  1. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр баригдаж буй үйлдвэрийн байрны барилгын ажлын үйл явцАНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 08 сарын 27-ны өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2018.08.27/
Үзэх