ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2018.07.25/

2018-7-25 09:07, Зарлал

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2018 оны 7 сарын 27-ны өдрийн 12:00 цагт цахим хэлбэрээр хуралдана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар Компанийн 2018 оны хагас жилийн тайлангуудыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

  1. Санхүүгийн тайлан
  2. Засаглалын тайлан
  3. Үйл ажиллагааны тайланАНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 07 сарын 24-ны өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2018.07.25/
Үзэх