Өнөөдрийн арилжаагаар "Тохиролцооны хэлцэл" хийгдлээ

2018-7-9 12:07, Мэдээ

Монголын Үнэт Цаасны Биржийн 164 дэх арилжаагаар Анд-Энерги ХК (AND)-ийн нийт гаргасан хувьцааны 4.2 хувийг 40 төгрөгийн нэгжийн үнэтэй Арилжааны журмын 2.1.5-д заасан "Тохиролцооны хэлцэл"-ээр 131,008,000 төгрөгөөр арилжлаа.
МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ