ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2018.05.14/

2018-5-15 14:05, Хурлын шийдвэр

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс 2018 оны 5 сарын 14-ний өдөр болсон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд ("Хурал")-ын шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлж байна.

Хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудал

Хэлэлцсэн асуудалШийдвэрлэсэн байдал
1Компанийн маркетинг, борлуулалтын шинэчлэн баталсан төлөвлөгөөг хэлэлцэхМаркетинг, борлуулалтын шинэчлэн баталсан төлөвлөгөөг 05 сарын 21-ний дотор бэлэн болгож, батлуулахаар шийдвэрлэв.

2

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг шинээр томилох

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т. Барсын хүсэлтийг хүлээн авч, түүнийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын албан тушаалаас чөлөөлөв.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Х. Баярсайханыг шинээр томилов.


АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 5 сарын 15-ны өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Үзэх