ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР

2018-5-10 15:05, Зарлал

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР

Анд-Энерги ХК ("Компани")-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал 2018 оны 5 сарын 14-ний өдрийн 12:00 цагт цахим хэлбэрээр хуралдана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар Компанийн маркетинг борлуулалтын шинэчлэн баталсан төлөвлөгөө, ТУЗ-ийн даргыг шинээр томилох тухай хэлэлцэнэ.АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 5 сарын 10-ны өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР
Үзэх