2018 ОНЫ 04 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2018-5-1 12:05, Тайлан

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


2018 ОНЫ 4 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.30-т заасны дагуу 2018 оны 4 сарын үнэт цаасны арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргүүлж байна.

Хамаарах хугацаа: 2018 оны 4 сарын 1 - 2018 оны 4 сарын 30
2018 оны 5 сарын 1 өдөрХавсаргасан файл: 2018 ОНЫ 04 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Үзэх