ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2018-4-9 11:04, Мэдээ

(Хувьцааны код: AND)


ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс анхдагч зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө ("Төлөвлөгөө")-г 2018 оны 3 сарын 6-ний өдөр олон нийтэд танилцуулсан билээ. 

2018 оны 4 сарын 9-ний өдрийн байдлаар Төлөвлөгөө дараах байдлаар хэрэгжиж байна.Дээрх ажлын явцыг тухай бүрд олон нийтэд мэдээлж байх болно.


АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 4 сарын 9-ний өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Үзэх