2018 ОНЫ 03 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2018-4-2 16:04, Тайлан

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)


2018 ОНЫ 03 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.30-т заасны дагуу 2018 оны 03 сарын үнэт цаасны арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна.

Хамаарах хугацаа: 2018 оны 03 сарын 01 - 2018 оны 03 сарын 302018 оны 04 сарын 02 өдөрХавсаргасан файл: 2018 ОНЫ 03 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Үзэх