2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018-3-30 18:03, Тайлан

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AEL)


2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Анд Энерги ХК-ийн зүгээс Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 2.2-т заасны дагуу Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг олон нийтэд мэдээлж байна. 


АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 3 сарын 30-ны өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх