2018 ОНЫ 02 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2018-3-2 13:03, Тайлан

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AEL)

 

 2018 ОНЫ 02 САРЫН  ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.30-т заасны дагуу 2018 оны 02 сарын үнэт цаасны арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна. 

Хамаарах хугацаа: 2018 оны 02 сарын 01 - 2018 оны 02 сарын 28 2018 оны 03 сарын 02-ны өдөр
Хавсаргасан файл: 2018 ОНЫ 02 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Үзэх