Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

2018-2-27 10:02, Хурлын шийдвэр

АНД ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AEL)


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

"Анд Энерги" ХК-ийн зүгээс "Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.11-т заасны дагуу 2018 оны 02-р сарын 24-ний өдөр хуралдсан Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлж байна.

Хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудал

Хэлэлцсэн асуудалШийдвэрлэсэн байдал

1

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэх

Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг "хангалттай" гэж дүгнэв.

2

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх

2017 оны Компанийн үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 50 мөнгөний ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэв.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь 2018 оны 3-р сарын 16-ны өдөр байна.

3

Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөг батлахБизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх этгээд болон гүйцэтгэлийн хугацаа дутуу байсан зэрэг шалтгааны улмаас батлах хугацааг дараагийн ТУЗ-ийн хурал хүртэл хойшлуулав.
4Компанийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлахКомпанийн одоо байгаа орон тоог 11-ээр нэмэгдүүлж Компанийн бүтцийг нийт 28 ажилтантай байхаар батлав.

5

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлахКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2018 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн 12 цагт Орхон аймгийн Уурхайчин соёлын ордны бага зааланд зарлан хуралдуулахаар шийдвэрлэв.

АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 2-р сарын 27-ны өдөр. Эрдэнэт хотХавсаргасан файл: ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Үзэх