AEL хувьцааны 1-р сарын арилжааны мэдээлэл

2018-2-6 10:02, Тайлан

"Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Бүртгэлийн журам болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний ерөнхий нөхцөлийн дагуу AEL хувьцааны 2018 оны 1 сарын арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна.

Арилжааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас харна уу!Хавсаргасан файл:
Үзэх