Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын зар

2018-1-29 12:01, Зарлал

Анд Энерги ХК (“Компани”)-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК (“Бирж”)-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.9-т заасны дагуу Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын зарыг мэдээлж байна.

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал 2018 оны 2 сарын 10-ны өдрийн  11:00 цагт Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг 3-6 тоот, Компанийн байранд хуралдана.Хавсаргасан файл:
Үзэх