Компанийн шинэчилсэн дүрмийг олон нийтэд танилцуулж байна.

2018-1-17 16:01, Мэдээ

"Анд Энерги" ХК-ийн зүгээс "Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.26-д заасны дагуу Компанийн шинэчилсэн дүрмийг олон нийтэд танилцуулж байна.

Мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хавсралтаас харна уу!

/Дүрмийг www.erdenetled.mn вэб хуудаснаас үзэх боломжтой./Хавсаргасан файл:
Үзэх