"Анд-Энерги" ХК-ийн компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн гишүүдийн өөрчлөлтийн мэдээлэл

2018-1-11 12:01, Танилцуулга

"Анд-Энерги" ХК-ийн зүгээс "Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.20.1, 2.20.2-т заасны дагуу Компанийн дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн өөрчлөлтийн талаар олон нийтэд мэдээлж байна.

Мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хавсралтаас харна уу!

/Шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Компанийн www.erdenetled.mn вэб хуудаснаас үзэх боломжтой/  
Хавсаргасан файл:
Үзэх